Om Covid-19

Om Covid-19

Jag har fått flera frågor under pandemin om hur coronasituationen påverkar oss på Plastikakademin. Svaret är att vi följer de myndighetsrekommendationer som ges och vi gör vad vi kan för att bidra till den offentliga vården. Vi håller oss givetvis uppdaterade om läget fortlöpande, och skulle det ske några förändringar så kommer vi anpassa oss till dem. Tänk på att du alltid hittar mest aktuell information på www.krisinformation.se samt på www.folkhalsomyndigheten.se. Här är ett par av de vanligaste frågorna som inkommit (1 jan 2022):

Vad kan jag göra som patient?

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Håll dig uppdaterad vilken information som kommer från myndighetshåll, se till att hålla god handhygien och minimera sociala kontakter.

Är det farligt att ta covid-vaccin i anslutning till en estetisk operation?

Nej, det är det inte. Du ska dock inte genomgå en operation om du har biverkningar efter en vaccination bland annat eftersom biverkningarna likaväl kan vara en pågående infektion. Det kan därför vara bra att tänka på att det bör ha gått 3-4 dygn från din vaccination tills dess att du ska genomgå operation för att minska risken att du har feber eller andra biverkningssymptom.

Jag har fillers. kan jag vaccinera mig mot coronavirus?

Ja, det kan du. Det har funnits rapporter om att vissa personer har fått tillfällig svullnad i de områden de har fillers efter covid19-vaccination, men dessa har varit av övergående karaktär och kunnat behandlas. Långt ifrån alla som har fillers får denna typ av biverkan.

Jag är frisk men en i mitt hushåll är bekräftat sjuk med covid-19. får jag komma till kliniken?

Om du har någon hemma hos dig som har testat positivt och du själv är frisk så kan det vara så att du omfattas av karantän. Men reglerna för karantän ändrar sig ofta och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hemkarantän.

Jag har tagit alla mina vacciner. Betyder det att jag inte har risk att bli sjuk i covid-19?

Nej, det gör det dessvärre inte. Vaccinerna skyddar mycket bra mot allvarlig sjukdom men man kan ändå bli smittad och sjuk, och därmed smitta andra. Det gäller framför allt den nya omikronvarianten där man har sett att vaccineffekten inte är riktigt lika bra som mot tidigare varianter av corona-virus. Man ska därför fortsätta att vara försiktig trots att man är fullvaccinerad. Du ska inte heller komma till kliniken om du har symptom eftersom det kan vara tecken på mild sjukdom.

Jag och/eller min anhörig är fullvaccinerad mot coronavirus. Behöver jag/vi följa några restriktioner?

Ja, alla måste följa restriktionerna oavsett om man är fullvaccinerad eller redan har haft covid-19. Vare sig genomgången vaccination eller att man har haft infektionen innebär att man är helt skyddad mot att få det igen eller att smitta andra.

Använder du munskydd?

Vi använder givetvis munskydd i samband med operation, det har vi alltid gjort och kommer alltid fortsätta att göra. När det gäller patientnära vård så följer jag Region Östergötland policy. Jag är visserligen inte bunden att följa detta men jag tycker ändå att det är rimligt, och därför har jag munskydd på mig även under mottagningarna när vi har patient inne på rummet om det är detta som föreskrivs. Om du som patient vill ha ett munskydd så kan du säga till så får du givetvis det också.

Måste jag som patient bära munskydd när jag kommer till dig?

Nej, det är inget munskyddstvång. Men om du som patient vill ha ett munskydd så kan du säga till så får du givetvis det också.

Får jag ta med mig en anhörig i samband med operationen?

När man blir opererad så rekommenderar vi att man inte kör bil själv från kliniken. Det är därför vanligt att man som patient behöver ha någon som hämtar, vilket givetvis går bra. Det kan dock vara så att vi ber din anhöriga att vänta utanför tills dess att du är redo att åka hem för att minska risk för trängsel inne på kliniken.

Får jag ta med mig en anhörig i samband med konsultationen?

Vi försöker minimera antalet personer inne på kliniken så i första hand ber vi dig att komma utan anhörig när du kommer för konsultation. Om du måste ha skjuts till och från kliniken så kan det vara så att vi ber din anhöriga att vänta utanför så att det inte blir trångt i lokalerna. Detta är för din och alla andras säkerhets skull. Om du av någon anledning måste ha hjälp i samband med konsultationen, t ex för att tolka, så går detta givetvis bra. Tänk också på att inte ta med flera anhöriga utan endast den som du måste ha med dig för att lösa det praktiska.

Vad gör ni på plastikakademin för att hjälpa samhället under pandemin?

Vi försöker göra så gott vi kan för att bidra. För egen del har jag anmält mig som frivillig-arbetare till Region Östergötland, och mina kollegor står även till förfogande. Hittills har ingen av oss blivit inkallad. En del av vår personal arbetar också på sjukhuset för att stötta, och vi har ett samarbete med Region Östergötland för att kunna minska de vårdköer som har byggts upp eftersom sjukhuset inte kunnat operera som vanligt. Så länge som vi utöver detta har möjlighet att fortsätta erbjuda våra patienter vår vanliga verksamhet med mottagning och operation så är det vårt bidrag till att hålla samhällshjulen snurrande genom att vår personal fortfarande kan gå till jobbet.

Har ni öppet?

Ja, vi har tills vidare öppet både på mottagningen och operationsverksamheten. Om det skulle uppstå en situation som gör att vi inte kan genomföra din konsultation/operation som planerat så kommer vi kontakta dig. Med tanke på att läget under rådande omständigheter kan ändras snabbt så kan ett sådant meddelande ske med kort varsel, vilket vi i så fall ber dig ha överseende med. För att underlätta vår kommunikation så är det viktigt att du är anträffbar på den mobiltelefon/epostadress som du har angivit i din bokning. För övrigt gäller våra ordinarie avbokningsregler.

Behöver jag tänka på nåt speciellt när jag kommer till konsultation på plastikakademin?

Inte utöver att du ska avstå från ditt besök om du känner dig sjuk. Om du har en mottagningstid så ska du meddela att du inte kommer. Avbokningar till mottagningen ber vi om att det i första hand alltid görs via BokaDirekt med den avbokningskod som du har fått med bokningsbekräftelse. Detta för att underlätta vårt arbete. I andra hand kan du maila eller ringa till kliniken.

Bör jag coronatesta mig för säkerhets skull innan mitt besök eller operation?

Det finns inga såna krav, men om du har tillgång till antigen-test så kan du självklart testa dig för att vara säker på att du inte är asymtomatisk bärare av coronavirus. Utöver detta så tycker vi inte att man ska testa sig mer än vad som rekommenderas av myndigheterna och därmed är medicinskt befogat. Tester är i viss utsträckning en begränsad resurs och de tester som finns tillgängliga skall sparas till de som behöver dem bäst. Även här gäller det alltså att hålla sig uppdaterad vad som gäller i din region eftersom det kan ändra sig snabbt.

Kommer min planerade operationsdag att påverkas?

Precis som tidigare gäller att du ska höra av dig så snart som möjligt om du pga egen sjukdom tror att du inte kan genomgå ingreppet. Alla på Plastikakademin gör sitt bästa för att upprätthålla verksamheten, men vi ber samtidigt om överseende med om det av någon anledning skulle bli tillfälliga störningar beroende på orsaker som vi inte styr över. Skulle något sådant inträffa så kommer vi kontakta dig. Om du inte hör något från oss så genomförs alla operationer som planerat. Vad händer om min operation inte kan genomföras som planerat? Vi kommer då att ta fram förslag på en ny tid till dig så att du kan bli opererad så snart verksamheten medger.

Vilka symptom ska jag vara uppmärksam på?

Om du har feber, nytillkommen hosta, eller muskelvärk så kan det vara tecken på infektion med coronavirus, influensa eller någon annan virusinfektion, och då ska du inte komma till kliniken oavsett om det gäller konsultation eller operation. Man ska vara symptomfri 48h innan man kan leva som vanligt igen. Om du är inplanerad för en operation inom några dagar och är osäker på om du är sjuk så ska du kontakta Plastikakademin för en diskussion. Mottagningsbesök bokar du av själv via BokaDirekt genom att använda den avbokningskod som du har fått i samband med bokningen.

Är jag mer mottaglig för coronainfektion efter ett ingrepp än vad jag skulle vara annars?

Jag har ingen anledning att tro att coronoinfektionen skiljer sig från andra luftvägsinfektioner. Jag har aldrig upplevt att patienter som opererats i högre utsträckning än andra blir förkylda, får influensa eller liknande efter en operation. Som alltid gäller att man ska vara försiktig och inte utsätta sig för situationer som innebär ökad smittrisk efter en operation oavsett vilken infektion det rör sig om.

Hur kan jag minska risken för att jag blir sjuk?

Du kan om du vill göra ännu lite till utöver de rekommendationer som finns genom att t ex inte utsätta dig för onödiga sociala kontakter under veckan innan din operation, såsom att inte delta i olika gruppaktiviteter, fest, after work, minimera användning av kollektivtrafik etc. Var mycket noga med handhygienen (tvål & vatten i minst 20 sek samt sedan om möjligt handsprit) och tvätta händerna varje gång du varit ute och regelbundet däremellan. Försök även så långt det går att undvika kontakt med andra som uppvisar symptom. Genom att följa de råd som ges av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter så minskar du risken.

Jag tillhör en riskgrupp för covid19-infektion. vad innebär det för mig?

Vi anstränger oss så långt det är möjligt att minska risk för smittspridning mellan alla som befinner sig på kliniken – både personal, patienter och anhöriga. Detta gör vi t ex genom att se till att det är glest mellan stolarna i väntrummet, ha en noggrann handhygien, använda munskydd, och givetvis uppmana alla att inte komma till kliniken om de har några symptom. Genom att följa de råd som ges av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter utifrån din individuella situation så minskar du risken. I slutändan måste du själv avgöra om det faktum att du tillhör en riskgrupp gör att du behöver skjuta på mottagningsbesök eller operation hos oss. Det är i så fall viktigt att du meddelar oss så snart som möjligt. Om du är osäker hur du ska göra så vill vi också att du hör av dig så att vi kan ha en diskussion om detta. Om du har en tid för mottagning eller operation och har några ytterligare frågor angående detta så kan du alltid höra av dig till mig med ett mail (johan@plastikguiden.se). /Johan Thorfinn, plastikkirurg

Dela på sociala medier:

Facebook
Twitter

Vill du ha hjälp?

Se tillgängliga tider och boka konsultation hos oss på bokadirekt.se

Öppna chatt
* AKUTA FRÅGOR FÖR NYOPERERADE PATIENTER HÄNVISAS TILL JOURTELEFONEN *
---------------------------
Hej
Kan vi hjälpa dig?
Vi delar aldrig ut dina uppgifter eller dränker dig i spam. När du godkänner att vi sparar din epostadress så kommer du ibland att få Plastikguidens nyhetsbrev. Du kan välja att lämna epostlistan när som helst.