Före- & efterbilder estetisk plastikkirurgi

Före- & efterbilder estetisk plastikkirurgi

Före- och efterbilder estetiska ingrepp

Här hittar du före- och efterbilder för att ge exempel på hur resultatet kan bli efter olika operationer. Vissa typer av operationer är svåra att illustrera med bilder och därför har vi till exempel inga bilder av intimkirurgiska operationer. Alla patienter är opererade av Johan Thorfinn och har givit sitt tillstånd till publiceringen.

Bröstförstoring bakom bröstmuskeln

Bröstförstoring med Motiva Round 380ml Demi bakom muskeln Johan Thorfinn Plastikguiden RSD380Qid

Kommentar: Genom att välja ett implantat med styvare silikon (Motiva Round) så blir bröstet rundare upptill. Den här patienten har den mellanlåga profilen Demi men får ändå en fin projektion. Det beror på att patienten har en del egen bröstvävnad från början.

Kommentar: Den här patienten har valt ett mjukt implantat (Motiva Ergonomix) med en högre profil (Full) för att ge ett slutresultat med en naturlig sluttning på ovansidan och samtidigt ett put av vårtgården.

Bröstförstoring bakom bröstmuskeln

Kommentar: Patienten valde ett implantat som har ett mjukare silikon (Motiva Ergonomix), och implantaten ligger bakom muskeln. I stående ger det en mer naturlig sluttning upptill på bröstet än ett implantat som har ett styvare silikon och som ger ett mer rundare bröst. Profilen Full är den näst högsta profilen i Motiva-sortimentet och ger en kombination av fyllighet och put.

Bröstförstoring framför bröstmuskeln

före och efterbild bröstförstoring med motiva round 340ml demi johan thorfinn

Kommentar: Bröstimplantatet är placerat framför bröstmuskeln och patienten har valt Motiva Round som är ett styvare silikon vilket ger en rundare form och högre fyllnad upptill. Genom att placera implantatet framför muskeln så får man en naturlig fyllnad i bröstets under del som ger ett intryck av ett lyft utan att man behöver flytta på vårtgården. Det är en lämplig metod om man inte har ett uttalat häng.

Implantatbyte (före - efter 6 månader - efter 3,5 år)

förebild implantatbyte byte av anatomiska bröstimplantat Johan Thorfinn
efterbild implantatbyte byte tillmotiva round corse bröstimplantat Johan Thorfinn
efterbild implantatbyte byte tillmotiva round corse bröstimplantat Johan Thorfinn

Kommentar: Patienten hade anatomiska (droppformade) implantat som var texturerade och med styvt silikon. Dessa hade hon haft i ungefär 10 år. Patienten valde sedan att byta till Motiva Round 725ml Corsé. Efterbilderna visar resultat efter 6 månader och efter 3,5 år. För att bevara bröstens form när man har bröstimplantat är det viktigt att alltid ha bra stöd i BH.

Bröstlyft med implantat

bröstlyft med implantat motiva Ergonomix Johan Thorfinn

Kommentar: Patienten hade en lätt sidoskillnad från början och vårtgårdarna placerade lägre än det undre bröstvecket. Därför kombinerades förstoringen med ett bröstlyft. Implantaten är Motiva Ergonomix som har ett mjukare silikon, och implantaten är placerade bakom muskeln.

Bröstlyft med implantat samt fettsugning BH-band

Kommentar: Patienten hade en del egen bröstvävnad från börjar varför det rööckte med ett mindre implantat bakom muskeln. Operationen är kompletterad med fettsugning vid sidorna för att få ett mer markerat avslut/rundning på bröstet. Patienten har haft ärren tejpade varför huden närmast vårtgårdarna är blekare jämfört med den solbrända huden på övriga kroppen.

Bröstlyft

bröstlyft Johan Thorfinn plastikguiden plastikakademin före efter bild

Kommentar: Med ett bröstlyft minskar man bröstet häng genom att höja vårtgård och bröstvårta och göra bröstets undre del rundare. Man försöker alltid att bevara så mycket som möjligt av volymen, men med ett konventionellt bröstlyft blir volymen på bröstet oftast något mindre än innan operationen. Fyllnaden i bröstets övre del kvarstår ofta oförändrad jämfört med innan operationen. Om man istället önskar en rundare form även i övre delen av bröstet så bör man överväga ett bröstimplantat. I vissa fall kan man dock istället använda en del av bröstvävnaden för att fylla ut området under vårtgården vilket ger mer ”put” (så kallad ”balkongteknik” eller dermoglandulär lambå). Detta kan aldrig helt ersätta den fyllnad som man får med ett  bröstimplantat men för patienter som inte vill ha implantat kan det vara ett bra alternativ. 

Bröstförminskning

Kommentar: Patienten önskade en mindre bröstvolym. Samtidigt med bröstförminskningen görs alltid ett bröstlyft och förminskning av vårtgårdarna. Hud-mot-hudkontakt under bröstet minskar, vilket ofta minskar problem med hudirritation. Fyllnaden i bröstets övre del blir ofta densamma efter operationen som den var innan, och bredden på brösten ändras oftast inte. Man kan ofta komplettera med fettsugning av sidorna på bröstet för att minska området kring BH-bandet och göra bröstet mer markerat vid sidan.

Bröstförminskning

Kommentar: När bysten är stor kan vårtgårdarna vrida sig utåt förutaom att de sitter lågt och pekar nedåt. I samband med att man gör en bröstförminskning görs alltid ett samtidigt bröstlyft och många gånger kan man även flytta vårtgårdarna så att de placeras mer i  mitten. I det här fallet är ärren fortfarande något röda men det bleknar med tiden. För att skynda på ärrutmognaden så rekommenderar jag att man tejpar. 

Bukplastik

Kommentar: Bilderna visar två olika patienter före och efter stor bukpalstik. Hud och  och underhudsfett är borttaget på nedre delen av buken, och glipan mellan magmusklerna är sydd. Detta ger en tightare mage och mindre besvär av ”bullen på magen”.

stor bukplastik Johan Thorfinn plastikakademin

Kommentar: Den här patienten var något äldre än vad de flesta är när de genomgår operation. Ålder är oftast inget problem i sig om man bara är frisk i övrigt. Skillnaden i livskvalitet är påtaglig när man går från en mage med en större ”bulle” som ofta sitter i vägen för att knäppa byxor eller träna till att ha en plattare mage.

Dela på sociala medier:

Facebook
Twitter

Vill du ha hjälp?

Se tillgängliga tider och boka konsultation hos oss på bokadirekt.se