Mastektomi – borttagande av hela bröstet

Mastektomi – borttagande av hela bröstet

I vissa situationer kan man vilja ta bort brösten helt. Detta ingrepp kallar vi mastektomi (mastectomy). Den typ av mastektomi som jag utför riktar sig till personer som har könsdysfori eller gender dysphoria (tidigare kallat transsexualism, eller ”könsbekräftande kirurgi” alternativt ”könsbyte”). Diagnosen ”könsdysfori” sätts vanligen av speciella utredningsteam, eller av andra med kompetens av dessa tillstånd, om man upplever kraftigt obehag på grund av sina bröst till exempel på grund av att man identifierar sig med det manliga könet trots att man biologiskt är kvinna.

Mastektomi i Linköping och Sverige

Jag har patienter som kommer inte bara från vårt närområde för att göra en mastektomi utan hela Sverige och ibland även utomlands. Oavsett om du bor i Linköping eller i London så är du välkommen på en konsultation. I vissa fall kan vi även börja med ett videomöte. Tid för konsultation eller videomöte bokar du genom att klicka på knappen till ”Boka tid”.

Metod för mastektomi

Mastektomi utförs på olika sätt beroende på hur stora brösten är från början. Om man har mycket små bröst så kan det i vissa fall räcka med en fettsugning, men oftast så måste man ta bort även hud och körtelvävnad på vanligt sätt vilket innebär att det blir ärr i huden. Ibland kan dess ärr begränsas till området runt vårtgården (så kallad periareolär mastektomi). Om brösten är stora så krävs dock att man gör ett snitt tvärs ungefär i nivå med det befintliga bröstvecket och ut mot armhålan, och dessa fall blir det även ett ärr runt vårtgården (så kallad inframammar mastektomi). I samband med detta kan man välja att antingen transplantera vårtgården (s k fri vårttransplantation) eller så behåller man vårtgården på en stjälk (s k lambå). Jag brukar föredra vårttransplantationen framför lambå-metoden. När du kommer på en konsultation så går vi igenom vad som är mest lämpligt för dig och vad du har för önskemål.

Resultat efter mastektomi

Bröstkorgen blir inte helt platt efter en mastektomi. Målsättningen med operationen är att få en bröstkorg som har en mer manlig kontur. Men extremt få personer har en helt platt bröstkorg. De flesta människor är inte helt platta på bröstkorgen, såvida man  inte är väldigt magerlagd endast har en väldigt liten muskelmassa. Det vanliga hos de allra flesta kvinnor och män är att man har någon form av bröst som utgörs av underhudsfett och i vissa fall även körtelvävnad. Därför ser det hos de flesta personer inte proportionerligt ut med en helt platt bröstkorg. Det är viktigt att man är medveten om detta när man genomgår en mastektomi.

Efter en mastektomi

Efter en operationen så får man vara i stillhet ungefär 3-4 veckor. Det innebär att man får en sjukskrivning om man har ett arbete som kräver det. Den första månaden behöver man också bära en kompressionsväst eller något motsvarande kompressionsplagg för att minska svullnad och blödningsrisk. Det brukar gå bra att börja träna igen efter ungefär en månad. Man måste avstå från allt bruk av tobak och nikotin under hela läknigngstiden för att inte öka risken för komplikationer. 

Risker i samband med mastektomi

Generellt är riskerna efter en mastektomi små. Den största risken är blödning under de första dygnen efter ingreppet eller vätskeansamling (serom) under de första 1-2 veckorna. Om detta skulle inträffa så kan man behöva tappa ut blodet/vätskan, men det brukar vanligen inte påverka slutresultatet när allt har läkt. Under din konsultation så går vi igenom beroende på hur omfattande operation som planeras samt dina förutsättningar. Andra risker för komplikationer som kan inträffa är infektion, blödning, överdriven ärrbildning, småsår och känselnedsättning. Det är dock mycket låg risk att drabbas av en allvarlig komplikation som påverkar hälsan.

Mastektomi som canceroperation

Mastektomi är också namnet på den operation som görs för att ta bort bröstet i samband med bröstcancer. Trots att namnet är identiskt så är detta en helt annan typ av ingrepp än den mastektomi som utförs på grund av könsdysfori. Vi har inte kompetens att utföra mastektomi på grund av att man har en cancertumör i bröstet eller på grund av att man är orolig för bröstcancer eller har en ökad risk på grund av ärftlighet. Denna typ av mastektomi måste man vända sig till den offentliga vården för att få utförd på rätt sätt. Det gör man genom att kontakta sin vårdcentral eller kirurgmottagning där man bor.

Dela på sociala medier:

Facebook
Twitter

Vill du ha hjälp?

Se tillgängliga tider och boka konsultation hos oss på bokadirekt.se

Öppna chatt
* AKUTA FRÅGOR FÖR NYOPERERADE PATIENTER HÄNVISAS TILL JOURTELEFONEN *
---------------------------
Hej
Kan vi hjälpa dig?
Vi delar aldrig ut dina uppgifter eller dränker dig i spam. När du godkänner att vi sparar din epostadress så kommer du ibland att få Plastikguidens nyhetsbrev. Du kan välja att lämna epostlistan när som helst.