Ta ut implantat

Är du orolig att du kan bli sjuk av dina bröstimplantat? Funderat på att ta ut dem? Sedan ett par år så har det uppkommit diskussioner i TV/tidningar och sociala medier om bröstimplantat kan vara farligt. Mitt korta svar på frågan är att det inte finns anledning att vara orolig för bröstimplantat, fortsätt att läsa så förstår du varför.

Men trots detta så kan jag självklart hjälpa dig som ändå vill ta ur dina implantat att göra det. Urtag av implantat (”explant”) är ett relativt enkelt ingrepp med få risker. Efter en konsultation och undersökning hos mig på mottagningen så gör vi en plan utifrån eventuella problem eller frågor som du har. I slutet av den här texten kan du läsa mer praktisk information om hur du bokar tid för konsultation och operation.

Vad är det då diskussionen om bröstimplantat handlar om? Jo, de två nya tillstånden som man diskuterar i de här sammanhangen är Breast Implant Illness (BII) och Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL). Detta är två helt olika saker. Sen finns precis som tidigare det vi kallar för kapselkontraktur, vilket som tur är också är ovanligt med moderna implantat.

ALCL

Detta är en form av cancer (lymfom) som nästan helt och hållet är kopplat till texturerade implantat. Men det är en extremt ovanlig form av cancer – ja, så ovanlig att det tog flera år innan man blev säker på att det faktiskt fanns en koppling till bröstimplantat. Om man tänker på att det är ungefär 50 gånger större risk att få ett ”vanligt” lymfom (non-Hodkin) än ALCL, så förstår man att risken att få ALCL är väldigt liten.

Symptom på ALCL är att bröstet svullnar långt efter operationen (vanligtvis flera år) på grund av att det bildas en vätska runt implantatet. Genom att skicka vätskan på analys så kan man ta reda på om vätskan innehåller lymfomceller.

Behandlingen är alltid att ta ur implantaten inklusive kapslarna, och ibland kan det krävas tilläggsbehandlingar beroende på hur länge sjukdomen har funnits. Medelåldern på dem som har drabbats är ca 46 år, och de har haft sina implantat 7-8 år. Majoriteten av fallen kan behandlas framgångsrikt (90-95%).

Uppgifterna hur många som har fått ALCL varierar men i Sverige fram tills idag finns 5-9st kända fall där patienter har drabbats av ALCL och 1 patient som har avlidit (nov 2019).

Eftersom släta implantat sannolikt inte orsakar ALCL så väljer fler och fler släta implantat idag. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att det inte finns någon rekommendation att de som redan har texturerade implantat måste ta ut dem. Självklart ska man alltid vara uppmärksam på förändringar i sina bröst, vilket gäller alla kvinnor oavsett om man har implantat eller inte.

Breast Implant Illness

Breast Implant Illness är en inte en cancer. Det är en benämning på symptom som vissa kvinnor upplever är orsakade av deras bröstimplantat. Symptomen kan till exempel vara trötthet, huvudvärk, håravfall, depression, ledvärk, hudutslag, oro mm mm. Det finns inget blodprov eller annat test som man kan ta för att se om man har BII.

Trots att det idag inte finns några säkra vetenskapliga bevis på att bröstimplantat faktiskt orsakar dessa symptom så finns det exempel på patienter som menar att de har blivit fria från sina symptom så snart de tog ur implantaten. Man ska därför vara ödmjuk inför dessa kvinnors upplevelser och respektera önskan om att ta bort implantaten, tycker jag.

Men det är också viktigt att komma ihåg att det är ungefär hälften av dem som tar ur sina implantat som fortfarande upplever samma symptom även efter en operation. Det är därför viktigt att som patient fundera igenom noga vad man vill göra innan man bestämmer sig för en operation.

Vissa patienter som vill ta bort sina implantat på grund av BII har önskemål om att även ta ut den normala kapselvävnaden som omger implantatet eftersom man är av uppfattningen att det är nödvändigt för att man ska bli av med sina symptom. En operation där man även tar ut kapslarna (så kallad capsulectomy eller kapselektomi) är betydligt svårare att utföra än att enbart ta ut implantaten, och det är inte heller säkert att det ens går att få ut hela kapseln. Detta gäller särskilt om man ska ta ut hela kapseln i ett enda stycke, så kallad ”en bloc”. Det är också längre läkningstid, större risk för komplikationer, och mer omfattande ärrbildning.

Kapselkontraktur

Inte heller detta är en cancer. Kapselkontraktur är ovanligt och har varit en känd komplikation sedan många år. Det uppstår när den normala kapseln som alltid omger implantatet av någon anledning blir förtjockad och drar ihop sig.

Om denna process fortgår så blir implantatet till slut ihoppressat av att kapseln drar ihop sig, och blir till slut som ett hårt, runt klot. Ofta leder detta också till ömhet och att bröstet blir deformerat. Man måste då göra en operation då man tar bort den förtjockade kapseln, och många gånger byter till ett nytt implantat.

Detta är inte samma sak som att ta bort en normal kapsel ”en bloc” eftersom den förtjockade kapseln vid en kapselkontraktur är kraftigare och inte går sönder lika lätt. Den är därför ofta enklare att ta bort tillsammans med implantatet än om man har en normal kapsel.

Alla implantat som jag använder har en kapselförsäkring som gäller 10 år från operationen.

Sammanfattningsvis, måste man ta bort kapselvävnaden om den är normal? Nej, om man inte har någon misstanke på ALCL eller har en kraftig kapselkontraktur så finns det idag inga entydiga vetenskapliga bevis för att det är någon fördel att göra det.

Men, är det ändå möjligt att ta bort kapslarna? Ja, det är det, men man kan inte i förväg att lova att det går att ta bort dem ”en bloc” eftersom det kan visa sig under operationen att kapslarna går sönder och ändå måste tas ut i delar. Dessutom kan det vara så att det faktiskt inte är möjligt att ta bort precis hela kapseln. Detta gäller framför allt implantat som ligger bakom muskeln där det kan visa sig att kapselvävnaden sitter så hårt mot bröstmuskeln eller bröstkorgsväggen att det helt enkelt inte går utan att man tar bort delar av bröstmuskeln eller riskerar att få ett hål mellan revbenen mot lungan (så kallad pneumothorax).

Jag brukar därför ge rådet att man inte ska sträva efter så kallad ”en bloc” om det inte finns särskilda skäl såsom till exempel att man innan har bekräftat att man faktiskt har ALCL.

Om du inte har bröstimplantat och tvekar att göra en operation med tanke på det som diskuteras om ALCL och BII så är det viktig att komma ihåg att riskerna för ALCL är extremt små. Vi väljer att utsätta oss för många andra risker i vardagen som kan leda till cancer eller sjukdomar såsom till exempel rökning eller att dricka alkohol eller äta rött kött. Om man väljer ett implantat med slät yta så har man minskat riskerna för ALCL ännu mer. De allra flesta som har implantat har inga problem, och skulle det finnas bevis för att bröstimplantat är farligt så skulle det inte vara tillåtet att lägga in dem.

Fast naturligtvis så får man respektera dem som vill ta bort sina implantat, och i så fall kan jag absolut hjälpa dig med det. Men om du har önskemål om att ta ut kapslarna också så behöver vi ses på mottagningen för att göra en undersökning. Detta för att utesluta att du har symptom på kapselkontraktur eller ALCL, och sedan göra en plan för vad som passar dig bäst.

 

Läs mer

Breast Implant Cancer Advocates (https://www.breastimplantcancer.org/bia-alcl/statistics/)

FDA (https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/questions-and-answers-about-breast-implant-associated-anaplastic-large-cell-lymphoma-bia-alcl)

Dela på sociala medier:

Facebook
Twitter

Vill du ha hjälp?

Se tillgängliga tider och boka konsultation hos oss på bokadirekt.se

Öppna chatt
* AKUTA FRÅGOR FÖR NYOPERERADE PATIENTER HÄNVISAS TILL JOURTELEFONEN *
---------------------------
Hej
Kan vi hjälpa dig?
Vi delar aldrig ut dina uppgifter eller dränker dig i spam. När du godkänner att vi sparar din epostadress så kommer du ibland att få Plastikguidens nyhetsbrev. Du kan välja att lämna epostlistan när som helst.