Är bukplastik vid kraftig övervikt säkert?

2019-05-13
En vetenskaplig studie har visat att bukplastik kan utföras även på kraftigt överviktiga personer utan ökad risk för komplikationer

x

Det är en allmänt accepterad sanning (som också har belagts i vetenskapliga studier) att kraftig övervikt utgör en ökad risk för allvarliga komplikationer efter plastikkirurgisk operation. Därför så har många privata kliniker och offentliga sjukhus en strikt gräns gällande vikten för att operera patienter, vilket ofta uttrycks som BMI. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är BMI över 25 räknat som "övervikt" och BMI över 30 klassat som "fetma". Offentliga sjukhus har ofta en väldigt strikt gräns för BMI för t ex bröstförminskning och bukplastik vilket i praktiken innebär att många patienter med viss övervikt inte kan komma ifråga för operation trots att de kanske redan har minskat kraftigt i vikt. Privata kliniker kan ibland ha mer tillåtande gränser för BMI, men i många fall avstår man ändå operation på kraftigt överviktiga personer.

Det har nu kommit en studie som presenteras i tidskriften Plastic and Reconstructive Surgery som till skillnad mot tidigare studier visar att man kan göra bukplastik även på överviktiga personer med BMI på i medeltal 36 (dvs "fetma") utan att man får en ökning av antalet komplikationer jämfört med operationer på personer som har BMI under 25 (dvs "normalviktiga"). Studien är utförd på 82 patienter under 7 år, och kommer från USA (länk till information om studien: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190422151038.htm).

För egen del så är BMI en av faktorerna som jag väger in när jag avgör om det går bra att bli opererad trots att man har en viss övervikt. Såvida det inte finns andra riskfaktorer såsom t ex rökning/tobaksbruk eller diabetes så går det ofta bra att göra en bukplastik även om man har en viss övervikt. Det är ett ingrepp som många patienter får en betydligt ökad livskvalitet efteråt då man kan minska mängden överskottshud och fett på nedre delen av magen som ofta "sitter vägen" för att knäppa byxor, vid träning eller ger hudirritationer.

Läs mer om bukplastik här på Plastikguiden.se under Frågor & Svar, och välkommen att boka tid för en kostnadsfri konsultation som du bokar online på BokaDirekt.se!

Johan Thorfinn, plastikkirurg

Så här räknar du ut ditt BMI:

  1. Ta din längd i meter; t ex 1,68 om du är 168cm lång, och multiplicera med sig själv (dvs 1,68 * 1,68 = 2,82)
  2. Dela din vikt i kg med siffran du räknat fram; t ex 82 / 2,82 = 29,1  om du väger 82kg och är 168cm lång
  3. Du kan också använda kalkylatorn som du hittar här: KALKYLATOR