Svettas du överdrivet mycket?

2017-01-22
Överdriven svettning kallas hyperhidros - och behandlas med botox!

Man räknar med att 100.000 personer i Sverige lider av att svettas överdrivet mycket under armarna, i handflator och under fötterna. Svettningarna kan komma när som helst och har inte koppling till t ex fysisk ansträngning. Detta upplevs av många som väldigt handikappande socialt. Det är dock något som ofta kan behandlas med botox!

Behandlingen tar ca 1h och innebär att man sprutar in små mängder botulinumtoxin A ("botox") i huden i den hud där svettningarna kommer. På bilden syns injektionspunkter under armen. Ofta behövs ingen bedövning. Detta gör att svettningarna minskar eller upphör helt under flera månader. Idag hänvisas patienter till Danmark för att få behandling - är det något som vi borde erbjuda i Sverige? Använd vårt frågeformulär om du är intresserad.

Foto: Melissa A. Doft, MD, Krista L. Hardy, BS, Jeffrey A. Ascherman, MD; Treatment of Hyperhidrosis With Botulinum Toxin. Aesthet Surg J 2012; 32 (2): 238-244. doi: 10.1177/1090820X11434506