Nationellt Centrum för Könsdysforisk Vård och Hälsa - i Linköping!

2016-02-18
Snart skapas förhoppningsvis Centrum för Könsdysforisk Vård och Hälsa i Linköping.

.

For English see below.

I Östergötland är vi unika i Sverige gällande vård av transsexuella, eller könsdysfori som det heter numera. Därför hoppas vi på att inom Region Östergötland under våren starta Nationellt Centrum för Könsdysforisk Vård och Hälsa.

De flesta vet att för att genomgå en könskorrigering fullt ut så behöver man genomgå en eller flera plastikkirurgiska operationer, och i Sverige är vi idag 5-6st plastikkiruger som utför dessa operationer. Men det är också många andra delar som man som lekman vid en första anblick kanske inte tänker på att de behövs för att ha ett bra omhändertagande, både under den långa vägen till operation men även efteråt. Det krävs många specialisters insatser för att nå hela vägen fram från första kontakten till genomförd kirurgi; psykiatriker, kuratorer, psykologer, uroterapeuter, logopeder, sjuksköterskor, endokrinologer, gynekologer, urologer för att nämna några. I och med att Socialistyrelsen nyligen också kommit med omarbetade direktiv som innebär att barn och ungdomar också ska kunna komma i fråga för könsdysforisk utredning - och i enstaka fall troligen även behandling - så behövs också insatser från skolläkare, ungdomsmottagning, barnläkare, och barnpsykiatriker.

I Linköping har vi sedan flera år haft en grupp från alla olika specialiteter som arbetar med transsexuella som träffas regelbundet. Eftersom det så vitt vi vet inte på något annat ställe i Sverige finns alla ingående delar för att ta hand om personer med könsdysfori så tycker vi att det är synd att vi inte formaliserar detta samarbete. Vi har därför tagit initiativet att bilda ett kunskapscentrum för vård av könsdysfori. Genom att koordinera våra insatser så kan vi ge våra patienter ett bättre omhändertagande och även stärka forskningen om könsdysfori. Det är roligt att kunna vara med och sätta Östergötland på kartan i vård-Sverige, och förhoppningsvis kommer vi på detta sätt kunna få fler patienter i landet att välja att söka vård hos oss, vilket i slutändan är till gagn för hela Universitetssjukhuset och Region Östergötland.

Johan Thorfinn, plastikkirurg

Sveriges Radio P4 har uppmärksammat detta idag 18 februari. Lyssna på inslaget här (finns tillgängligt under begränsad tid):

 

English summary:

Center för Gender Dysphoria is currently forming at the University Hospital in Linköping, Sweden, during 2016. The center includes all parts of the treatment of gender reassignment including psychiatry, hormonal treatment and maintenance, as well as plastic surgery. More information to come.