Med en operation kan vi lindra besvären efter kvinnlig könsstympning

2015-10-10
Kvinnlig könsstympning - nu finns det hjälp att få!

 

   

   Världskändisen på området Dr Marci Bowers (mitten) från San Franciso på besök i Linköping nyligen för att prata om hur vi återställer kvinnor som blivit könsstympade. Här tillsammans med mina kollegor plastikkirurgerna Laura Pompermaier (t v) och Gunnar Kratz (t h) som också arbetar med detta.

  

Tyvärr är det så att varje år utsätts ca 2 miljoner flickor för att någon skär bort delar av könsorganet av kulturella eller religiösa skäl. Det är ofta delar av de inre blygdläpparna och ibland också klitoris som tas bort, och emellanåt minskar man också slidöppningen så att det bara kvarstår ett litet hål för mensblod och urin att komma ut. Ingreppen utförs ofta av icke-utbildade personer, utan bedövning och i miljöer som inte är avsedda för att operera i. Fruktansvärt.

FN's generalförsamling bestämde 2012 att man ska arbeta för att helt och hållet få bort denna vidriga företeelse. Trots detta så räknar man med att 125 miljoner kvinnor lever i världen som könsstympade, och det leder till ett stort lidande. I områden där det inte finns tillgång till basal sjukvård som kan behandla infektioner eller okontrollerade blödningar efter dessa ingrepp så är det inte ovanligt att flickor dör! De som överlever har ofta svåra problem efteråt - de har mycket svårt att känna sexuell stimulans och upplever plågsamma förlossningar med fara inte bara för sig själva utan också för barnet...

I länder där kvinnlig könsstympning är tradition tror man att man hjälper flickan att bli "vuxen" genom att bromsa hennes sexualitet. Inte sällan är det flickans kvinnliga släktingar som många gånger själva är omskurna som planerar omskärelsen och ser till att det blir gjort.Troligen har detta utförts i minst 2000 år. Sedvänjan förekommer inom många religioner (t ex katoliker, muslimer, protestanter, kopter mfl) och många uppfattar också att deras religion föreskriver att man ska utföra kvinnlig omskärelse - men det finns ingen religiös skrift som uppmanar till kvinnlig omskärelse. Glädjande nog har man kunnat visa att genom information och utbildning så kan man få bort traditionen helt i vissa områden.

I Sverige räknar Socialstyrelsen med att hela 38000 kvinnor är könsstympade. I Linköping så arbetar vi nu aktivt att för att hjälpa dessa kvinnor och flickor att återställa sina könsorgan. Med en operation kan man många gånger förbättra situationen och bli av med smärta, och inte sällan heller för första gången kunna uppleva sexuell njutning. Det har dock visat sig att många unga kvinnor är rädda att söka hjälp av rädsla för att det sociala trycket mot dem då de vill återställa sina kroppar blir för stort. Många vet inte heller att det finns hjälp att få. Låt oss hjälpas åt för att belysa problemet här på hemmaplan och förhoppningsvis få fler att söka hjälp.

Johan Thorfinn, plastikkirurg

Vill Du veta mer om hur någon som blivit könsstympad kan få hjälp? Läs mer under Frågor & Svar - Könsstympning.