Om dina personuppgifter

Vi är mycket försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter. Den enda uppgift som vi sparar är din e-postadress i de fall som du själv väljer att få vårt nyhetsbrev. Vi  lämnar aldrig ifrån oss din e-postadress till någon annan, och vi kommer aldrig använda den för att göra något annat än att skicka våra nyhetsbrev.

Du kan närsomhelst välja att radera din e-postadress från vårt register genom att klicka "Avregistrera" i ditt senaste nyhetsbrev eller genom att maila till info@plastikguiden.se.

Här följer vår GDPR-policy i klartext:

 

Policy gällande hantering av personuppgifter Plastikguiden.se

1. Vilka uppgifter om dig som vi samlar in

I kontakt med Plastikguiden så behöver vi veta ditt för- och efternamn, och din e-postadress.

 

2. I vilka situationer vi samlar in uppgifter om dig

Vi samlar in uppgifter om dig i samband med någon/några av följande situationer: första gången du kontaktar Plastikguiden, vilket kan ske genom epost, post eller telefon.

 

3. På vilket sätt vi använder uppgifter om dig

Dina uppgifter används för att besvara frågor som rör estetisk eller rekonstruktiv plastikkirurgi, samt för att skicka nyhetsbrev per epost

 

4. Vilka lagar som gäller

Dina uppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

5. Hur länge vi behåller uppgifterna om dig i våra system

Din personuppgifter raderas senast efter 3 år.

 

6. När och till vem vi överför dina uppgifter

Vi delar aldrig med oss av dina personuppgifter till tredje part.

 

7. Vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina uppgifter

Vi är extremt försiktiga i hantering av dina personuppgifter. Hantering av uppgifter som lagras elektroniskt sker med säkra inlogg, krypterade anslutningar och standardmetoder för säkra IT-system. Endast medarbetare som har direkt användning för dina personuppgifter ges behörighet att komma åt dina uppgifter i våra system.

 

8. Vilka rättigheter du har till dina uppgifter

Du kan närsomhelst be att få ett utdrag över vilka personuppgifter Plastikguiden har lagrat om dig.

 

9. Hur du kan påverka insamling och användning av dina uppgifter

Du kan välja att inte lämna din epostadress för att få utskick av nyhetsbrev med epost, eller att inte skicka en fråga om estetisk eller rekonstruktiv plastikkirurgi.

 

10. Vem du ska kontakta med frågor om hur vi använder dina uppgifter

Frågor om hantering av personuppgifter besvaras av Johan Thorfinn (johan@plastikguiden.se).